دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
برگزاری کنفرانس »
1396/10/27
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1396/10/23
پوستر همایش
لیست ژرونال های کنفرانس جهت چاپ مقالات

چاپ تمامی مقالات مورد پذیرش

Asian Journal of Business and Management Sciences (AJBMS)

مقالات با کیفیت علمی مناسب

journal of Applied Economic Sciences (Scopus)