دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
برگزاری کنفرانس »
1396/10/27
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1396/10/23
پوستر همایش
تعرفه های کنفرانس

 

شرکت کنندگان

حضوری

غیر حضوری

دانشجویان

100000هزارتومان

65000تومان

اساتید وهیئت علمی

100000هزارتومان

65000هزارتومان

شرکت کنندگان آزاد

120000هزارتومان

70000تومان

مقالات دوم به بعد به طور یکسان

45000تومان

45000تومان

  • تمامی هزینه های عوامل اجرایی توسط دانشگاه پرداخت شده واین کنفرانس به جز هزینه های کیف کنفرانس،CDمجموعه مقالات وخق الزحمه داوری برای افراد غیر حضوری و برای شرکت کنندگان حضوری هزینه پذیرایی ونهار هیچ هزینه دیگری ندارد
  • شرح هزینه های فوق طبق استعلام های اخذ شده شامل:20000هزار تومان کیف لب تابی کنفرانس ،5000تومان تولید وآماده سازی CDکنفرانس ،حق الزحمه داوری 25000تومان ،15000تومان هزینه پست سفارشی
  • تمامی گواهینامه ها توسط کالج منتیسا با نمایه وکد قابلیت استعلام ازکالج بوده و دارای امتیاز بین المللی می باشد.
  • هرنفر فقط می تواند دومقاله برای کنفرانس ارسال نماید
  • هزینه ثبت نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی صبحانه و نهار ، دوسری میان وعده ، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می باشد.
  • هزینه ثبت نام غیر حضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس+ گواهینامه های پذیرش مقاله می باشد.
  • هزینه ثبت نام از طرف سازمان ها برای شرکت دادن کارمندان در کنفرانس و کارگاه ها طبق برنامه جدول بالا قبل و بعد از کنفرانس قابل پرداخت است. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با دبیرخانه کنفرانس تماس بگیرید.
  • هزینه هر مقاله اضافی (مقاله دوم ) به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول 45000 هزارتومان می باشد.
  • لطفا جهت پرداخت هزینه ها کافیست پس از کاربرشدن درسایت به قسمت پنل کاربری خود رفته و در قسمت ثبت خدمات تمام موارد فوق را با هزینه ها مشاهده نماییدواز طریق سیستم الکترونیکی پرداخت خود را انجام دهید.