دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
برگزاری کنفرانس »
1396/10/27
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1396/10/23
پوستر همایش
محورهای کنفرانس

حوزه مدیریت

 • مدیریت عمومی
 • کارآفرینی
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت استراتژیک و رقابت
 • مدیریت تکنولوژی
 • تحقیق و توسعه
 • مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات
 • بهره‌وری و تعالی سازمانی
 • رهبری و رفتار سازمانی
 • فرآیند و عملیات
 • مدیریت راهبردی
 • مدیریت بازار
 • اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
 • حاکمیت سازمانی و مسئولیت اجتماعی
 • و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت

 

حسابداری

 • حسابداری دولتی و صنعتی
 • مهندسی مالی
 • مباحث جدید مدیریت مالی و حسابداری در جهان
 • حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن
 • نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
 • کاربرد روش‌های هزینه‌یابی در حسابداری مدیریت
 • تئوری‌های حسابداری و چارچوب نظری
 • اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت
 • ارزیابی استانداردهای بین المللی
 • حسابداری تلفیقی
 • حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی
 • استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 • چالش‌های تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی
 • نقش حسابداری و حسابرسی در بهبود نظام مالیاتی کشور
 • نقش حسابداران و مدیران مالی در ارتقا عملکرد سازمان
 • نقش حسابداری و مدیریت مالی در توسعه بازار سرمایه
 • نقش مدیران مالی در توسعه و پیشرفت بنگاه‌ها
 • و تمام موضوعات مرتبط با مدیریت مالی و حسابداری

 

علوم انسانی

 • ادبیات
 • اقتصاد
 • علوم اجتماعی
 • روانشناسی
 • علوم سیاسی
 • عاوم تربیتی
 • حقوق
 • و سایر موضوعات مرتبط با علوم انسانی